Theo Cục Quản lý Dược, kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm nước muối sinh lý SAT BB ở lô hàng trên cho thấy không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm. 

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội kiểm tra Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi về việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh mỹ phẩm, đồng thời giám sát việc thu hồi lô sản phẩm trên, xử phạt vi phạm và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Thanh Hằng