Hiện thành phố đang tập trung tổng lực để phòng chống dịch bệnh COVID-19,  UBND thành phố yêu cầu người dân không lan truyền các thông tin không kiểm chứng, sai sự thật; theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trên những kênh thông tin chính.

Thông tin sai sự thật

UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Thông tin và Tuyền thông phối hợp với Công an thành phố xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin không kiểm chứng, sai sự thật, ảnh hưởng đến công tác điều hành phòng chống dịch COVID - 19 của TP Hồ Chí Minh.

Hàng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP đều tổ chức họp giao ban trao đổi thông tin và bàn các giải pháp chống dịch kịp thời. Những thông tin chỉ đạo, điều hành từ cuộc họp đều được công khai trên Website của Trung tâm Báo chí thành phố, các bản tin thời sự của Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Công an nhân dân,… để người dân theo dõi.
Nhân Sơn