Tại hội thảo về truyền thông vấn đề hiến - ghép tạng do Trung tâm điều phối tạng quốc gia tổ chức ngày 8-7, GS. Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc BV Việt Đức, Giám đốc Trung tâm điều phối tạng quốc gia - cho biết: Những năm qua, lĩnh vực ghép tạng ở Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ. Sau 25 năm ghép tạng, đến nay, số ca ghép tạng tại Việt Nam đã là 2.425 ca.

Việt Nam đã có cơ sở pháp lý về hiến-ghép tạng. Kỹ thuật ghép cũng không thua các nước. Hiện đã có 18 Trung tâm ghép tạng trên cả nước. Việc hiến -ghép tạng luôn tuân thủ 6 nguyên tắc, trong đó tuân thủ luật pháp quốc tế và Việt Nam! Khó khăn lớn nhất để cứu sống người suy tạng chính là nguồn tạng còn thiếu và người dân chưa thật sự hiểu về chết não. Vì thế trong khi ở nước ngoài, 90% nguồn tạng được lấy từ người chết thì ở Việt Nam, 90% lại từ người hiến sống.

Thanh Hằng