Ngoài ra, còn tình trạng tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB bảo hiểm y tế (BHYT) còn chậm, việc chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú không phù hợp; việc sử dụng dịch vụ kỹ thuật, thuốc tại một số cơ sở KCB chưa hợp lý; chất lượng dịch vụ KCB BHYT còn khiến người bệnh phàn nàn đang là những vướng mắc về BHYT, khiến cả Bộ Y tế lẫn BHXH Việt Nam đều rất quan tâm. Vì thế, 2 bên đã có nhiều cuộc họp để bàn các giải pháp “gỡ rối” cho vấn đề này.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng cho rằng thời gian qua, sự phối hợp giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam chưa hiệu quả, còn nhiều vướng mắc dẫn đến những bất cập trong thanh toán BHYT tại các địa phương. 

Tháo gỡ các vướng mắc về thanh toán BHYT, người bệnh được lợi.

Vì vậy Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cần nghiên cứu giải quyết những tồn tại về văn bản chính sách để sớm điều chỉnh cho phù hợp và nâng cao chất lượng KCB cũng như tinh thần phục vụ người bệnh. Ngành BHXH mặc dù có nhiệm vụ giữ Quỹ BHYT nhưng từ thực tiễn hiện nay, ngành cần nghiên cứu lại việc giao chỉ tiêu kinh phí KCB BHYT, đồng thời phải đảm bảo thanh toán đúng, kịp thời cho các cơ sở KCB.

Bà Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho rằng ngành Y tế và chính quyền các địa phương cần chung tay vào cuộc để quản lý quỹ BHYT hiệu quả hơn, vì chỉ riêng ngành BHXH sẽ không thể giải quyết hiệu quả.

Bộ Y tế cho biết đang phối hợp với BHXH Việt Nam nắm bắt những khó khăn trong việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT tại các cơ sở y tế để có hướng chỉ đạo giải quyết. 

Trước mắt, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế, lãnh đạo các cơ sở KCB phối hợp với cơ quan BHYT các địa phương thống nhất số liệu quyết toán trong quý, phần kinh phí vượt quỹ, vượt tổng mức thanh toán và chưa thống nhất được tách riêng; đồng thời sớm có văn bản thuyết minh nguyên nhân vượt quỹ, vượt tổng mức thanh toán làm căn cứ để qua BHXH thẩm định, thanh quyết toán BHYT.

Với số chi BHYT 6 tháng đầu năm đã bằng khoảng 52% dự toán, BHXH Việt Nam lo ngại số chi BHYT ở nhiều nơi sẽ vượt mức được giao. Hướng giải quyết là ở những địa phương số chi vượt dự toán, thì UBND tỉnh, thành phố sẽ báo cáo Bộ Y tế để phối hợp với BHXH Việt Nam xác định nguyên nhân.

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cũng sẽ rà soát, đánh giá để điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp trong trường hợp thanh toán hồi tố chi phí KCB BHYT một số dịch vụ kỹ thuật. 

Bộ Y tế cho biết sẽ công khai định mức kinh tế kỹ thuật của các đơn vị KCB để người tham gia BHYT biết quyền lợi của mình, tránh tình trạng cơ sở KCB thu thêm của người bệnh những chi phí đã có trong giá dịch vụ KCB cho vấn đề thanh toán dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư y tế cho mượn, đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu. Ngoài ra sẽ cùng đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT 2018 để kiểm tra, chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, đồng thời phối hợp cùng BHXH Việt Nam thống nhất cách thức kiểm tra và thực hiện kiểm tra. 

Các vướng mắc về chính sách pháp luật do Bộ Y tế ban hành, Bộ Y tế sẽ khẩn trương sửa đổi. Những vướng mắc phát sinh, BHYT Việt Nam sẽ tổng hợp gửi Bộ Y tế để thống nhất hoặc ban hành văn bản hướng dẫn. 

BHXH Việt Nam cũng thực hiện cung cấp chia sẻ thông tin, số liệu liên quan tới BHYT theo đề nghị của Bộ Y tế để phục vụ công tác điều hành quản lý, đồng thời chỉ đạo xác minh làm rõ để chấn chỉnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, ngành Y tế và BHXH Việt Nam đã giải quyết cơ bản những tồn đọng mà BHYT chưa thanh toán cho các cơ sở KCB. Bộ Y tế cũng đưa ra những giải pháp về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, về tổ chức điều hành, về kỹ thuật; đột phá về công nghệ thông tin để tiến tới triển khai bệnh án điện tử. 

Bộ Y tế cũng sẽ tích cực phối hợp với BHXN Việt Nam để tiếp tục giải quyết các vướng mắc trong vấn đề thanh toán, quản lý quỹ BHYT, xử lý các khó khăn vướng mắc hiện nay. Bộ Y tế cho biết sẽ điều chỉnh Thông tư liên tịch 37 quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, để giảm giá dịch vụ y tế cho phù hợp với thực tiễn hiện nay; đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm  về quỹ BHYT.

Thanh Hằng