Theo đó, Trung tâm CDC Sóc Trăng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 Trung tâm thực hiện các chức năng phòng chống dịch bệnh tuyến tỉnh, gồm: TrungTrung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe.

Bác sĩ chuyên khoa 2 (BSCK2) Trần Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm CDC Sóc Trăng, cho biết: “Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế”. 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng vừa được thành lập. 

Trung tâm CDC Sóc Trăng có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám, phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên bàn tỉnh. 

Việc thành lập Trung tâm CDC Sóc Trăng thực hiện theo Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp, nhằm giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong ngành Y tế tỉnh.

Được biết, Sóc Trăng là 1 trong 2 tỉnh cuối cùng của vùng ĐBCSL thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

V.Đức - C.Xuân