Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV khu vực miền Bắc sẽ do PGS.TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng làm Đội trưởng và thành viên là đại diện các vụ, cục chức năng của Bộ Y tế và Viện vệ sinh dịch tễ, các bệnh viện ở khu vực phía Bắc vv… Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV khu vực miền Nam do PGS.TS. Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh làm Đội trưởng và thành viên là đại diện nhiều bệnh viện phía Nam; Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV khu vực miền Trung do ông Viên Quang Mai, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang làm Đội trưởng với đại diện của nhiều Viện, Bệnh viện khu vực miền Trung làm thành viên. Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV khu vực Tây Nguyên do ông Phạm Thọ Dược, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên  là Đội trưởng và thành viên là đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trực tiếp kiểm tra công tác khai báo y tế tại sân bay Nội Bài.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV có các nhiệm vụ thường trực công tác phòng chống dịch bệnh MERS-CoV trên địa bàn phụ trách; sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tra, giám sát, xác minh, tổ chức các hoạt động cách ly, điều trị bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh MERS-CoV xảy ra trên địa bàn.

Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV khu vực miền Bắc ngoài trách nhiệm phụ trách địa bàn khu vực miền Bắc, còn có trách nhiệm đáp ứng, hỗ trợ các khu vực khác trên phạm vi toàn quốc khi có yêu cầu hoặc tình hình dịch bệnh MERS-CoV có diễn biến phức tạp. Đội trưởng các Đội phối hợp chặt chẽ với Trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, cơ sở nơi có trường hợp mắc bệnh MERS-CoV xảy ra để chỉ đạo, điều phối các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn một cách hiệu quả.  

Cùng với việc thành lập 4 Đội đáp ứng nhanh, ngày 8-6, Bộ Y tế sẽ có cuộc họp trực tuyến với các Sở Y tế và cơ sở y tế trong cả nước về việc phòng, chống, giám sát và điều trị dịch bệnh MERS-CoV.
Thanh Hằng