Ngành y tế phải tiếp tục cải cách TTHC trong quá trình cấp phép và quản lý các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập; nghiên cứu có lộ trình, quy trình giảm 1/2 đến 2/3 thời gian cấp phép hành nghề, cấp phép hoạt động...

UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên rà soát, kiện toàn hoạt động của bộ phận quản lý hành nghề y dược tư nhân các quận, huyện, thị xã, tổ y tế xã hội các xã, phường, thị trấn tham gia vào hoạt động quản lý hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn. UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu xảy ra vi phạm trên địa bàn.

N.Y.