Số người mắc và tử vong ở Liberia vẫn cao nhất, khi đã lên tới 7.168 trường hợp mắc, 3.016 trường hợp tử vong, tiếp đó là Sierra Leone với 6.599 trường hợp mắc, 1.267 trường hợp tử vong và Guinea 2.134 trường hợp mắc, 1.260 trường hợp tử vong.

Ở Mali hiện cũng đã có 8 trường hợp mắc, trong đó 6 trường hợp đã tử vong. Tại Nigeria đã có 20 trường hợp mắc, 8 trường hợp tử vong, Congo có 66 trường hợp mắc, 49 trường hợp tử vong. Các quốc gia ngoài châu Phi số người mắc đang là 5 trường hợp, với 1 trường họp tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh: Số nhân viên y tế mắc Ebola đã lên tới con số 600 người với 348 trường hợp tử vong.

Dạ Miên