PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh (KCB) cho biết, việc đánh giá chất lượng BV nhằm kiểm tra việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ KCB của BV; đánh giá chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ KCB, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng BV. 

Các BV tự kiểm tra, đánh giá theo “Bộ tiêu chí chất lượng BV Việt Nam”. Riêng với việc khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, các  BV sẽ khảo sát người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên.

Sau khi tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng BV, trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế sẽ thành lập đoàn phúc tra với các BV và các Sở Y tế có điểm đánh giá cao (so với BV cùng tuyến, hạng) và những BV có vấn đề về chất lượng được dư luận xã hội quan tâm.

Thanh Hằng