Đợt này, Bộ Y tế sẽ tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo TPCN, chú trọng các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo trên các trang thông tin điện tử; các tổ chức, cá nhân phát hành quảng cáo.

Bộ Y tế sẽ thành lập 2 Đoàn kiểm tra, trong đó, Đoàn kiểm tra số 1 kiểm tra chuyên đề hoạt động quảng cáo trên các trang thông tin điện tử.  

Cục ATTP sẽ chủ trì và phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tiến hành kiểm tra khoảng 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh TPCN có sản phẩm quảng cáo trên các trang thông tin điện tử để lập danh sách kiểm tra.

 Đoàn kiểm tra số 2 cũng do  Cục ATTP phối hợp với C49 Bộ Công an, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia, Viện Y tế Công cộng Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng cáo TPCN tại Long An, Hà Nội.

Thanh Hằng