Theo TS. Phạm Lương Sơn –Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2016, chi phí sử dụng thuốc biệt dược gốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là gần 8.226 tỷ đồng, bằng 26% tổng chi phí thuốc. 

Trong đó, tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc tại bệnh viện tuyến Trung ương là 47% tổng chi phí thuốc tại các bệnh viện tuyến này; tuyến tỉnh 24% và tuyến huyện 7%. Chi phí thuốc biệt dược gốc hết hạn bản quyền có 1-3 loại thuốc generic nhóm một thay thế trở lên là 2.982 tỷ đồng.

Như vậy, chi phí của thuốc biệt dược gốc năm 2016, sau khi đã tách chi phí của các biệt dược gốc hết hạn bản quyền còn lại là gần 5.244 tỷ đồng, bằng 16% tổng chi thuốc. Tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược tương ứng tại tuyến Trung ương là 32%, tuyến tỉnh là 15% và tuyến huyện 4%.

Trong thời gian tới, danh mục thuốc biệt dược hết hạn bản quyền tiếp tục tăng lên, đồng thời một số thuốc biệt dược hiệu quả sử dụng không vượt trội so với thuốc nhóm 1 sẽ loại khỏi danh mục, thì chi phí thuốc biệt dược gốc tiếp tục giảm.

Để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời nâng cao hiệu quả việc sử dụng và thanh toán thuốc bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế thống nhất tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc năm 2018 như sau: Đối với các bệnh viện tuyến Trung ương, các đơn vị hiện tại sử dụng biệt dược gốc tỷ lệ cao, phải điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng tối đa bằng 30% tổng chi thuốc. 

Các bệnh viện Trung ương còn lại, căn cứ vào thực tế chi phí sử dụng thuốc biệt dược gốc trong năm 2016, có các giải pháp sử dụng phù hợp, đảm bảo tỷ lệ chi phí sử dụng thuốc biệt dược gốc trong năm 2017 và 2018 bằng với năm 2016.

Việc sử dụng biệt dược gốc sẽ được giảm tối đa tại các bệnh viện 

Đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc tối đa bằng 5% tổng số chi thuốc biệt dược gốc sử dụng tại bệnh viện. Các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc cao hơn phải điều chỉnh giảm tỷ lệ bằng mức tối đa, các bệnh viện có tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc thấp hơn mức tối đa, giữ nguyên tỷ lệ sử dụng như năm 2016. Bệnh viện tuyến huyện không sử dụng biệt dược gốc (kể cả các cơ sở y tế ngoài công lập).

Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo việc sử dụng biệt dược gốc không vượt quá tỷ lệ đã thống nhất, đồng thời chỉ đạo việc kê đơn thay thế thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền bằng các thuốc generic nhóm 1 có nhiều số đăng ký đáp ứng yêu cầu tại các cơ sở y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam Việt Nam đề nghị các bệnh viện tuyến trung ương giảm tỉ lệ sử dụng các thuốc biệt dược gốc từ 47% xuống còn 30%, tuyến huyện không được dùng.

Trước đó, tháng 4-2017, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, hiện có 447/698 thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bảo hộ độc quyền, tức là các công ty dược khác có thể lấy công thức, quy trình đó để sản xuất mà không phải qua giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm, được gọi là thuốc generic. Trong khi đó, một số thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bảo hộ độc quyền sáng chế, giá chênh lệch khá cao so với các nhóm thuốc nhóm 1 cùng chất, nồng độ, hàm lượng. Có loại gấp đến 8 lần.

Vì thế, từ đầu năm 2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung quy định về việc mua biệt dược gốc đã hết bản quyền để giảm giá thuốc. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam không thanh toán đối với các trường hợp mua sắm, sử dụng thuốc ngoài danh mục đã thống nhất; Bộ Y tế chỉ đạo việc kê đơn thay thế các biệt dược gốc đã hết bản quyền bằng thuốc generic thuộc nhóm 1. 

Yêu cầu sửa quy định mua biệt dược gốc của Phó Thủ tướng nhằm giảm 10% giá thuốc. Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, nếu Bộ Y tế có biện pháp quản lý chặt chẽ về giá đối với các biệt dược gốc, có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng.

Được biết, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có thể sẽ còn thay đổi tỉ lệ sử dụng biệt dược gốc tại các bệnh viện.


Thanh Hằng