Theo Cục An toàn thực phẩm, Công ty này có các hành vi vi phạm: Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Qee tree Kingphar trên website mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo; quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Qee Tree Kingphar có nội dung gây hiểu nhầm là có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Cùng với phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm cũng buộc Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Qee tree Kingphar trên website theo đúng quy định.

Thanh Hằng