Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế, sản phẩm bị thu hồi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe 100% Pure Vina Noni Ball, lô hàng sản xuất ngày 30-6-2018, hạn sử dụng đến 30-6-2020. Lý do thu hồi là mẫu sản phẩm trên có kết quả kiểm nghiệm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng về các chỉ tiêu: hàm lượng Baccillus Cereus và chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu trong vòng 10 ngày, Công ty trên phải có trách nhiệm thu hồi lô sản phẩm vi phạm, đồng thời báo cáo với Thanh tra Bộ Y tế và Cục ATTP (Bộ Y tế).

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Y tế còn xử phạt hành chính  Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ sản xuất Việt Nam House Cente 46.250.000 đồng do có các hành vi vi phạm trong ATTP.

Thanh Hằng