Hoạt động này nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, để khuyến cáo nhân dân rửa tay với xà phòng hàng ngày, bảo vệ sức khỏe.

 Chiến dịch “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch” sẽ diễn ra trên cả nước đến hết tháng 10-2016, nhằm đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về tầm quan trọng của việc rửa tay với xà phòng để chống dịch bệnh.

Các đại biểu tham gia rửa tay sạch để phòng chống dịch bệnh

Con số “10 triệu bàn tay sạch” mang ý nghĩa tượng trưng của các cá nhân nòng cốt, để từ đó là hàng triệu người thực hiện hành vi rửa tay với xà phòng và tiến tới mọi người dân Việt Nam đều biến hành vi có lợi này thành thói quen được thực hiện hằng ngày.

Tại lễ phát động, các đại biểu và các học sinh cùng tham gia chiến dịch rửa tay sạch để phòng dịch bệnh.

Thanh Hằng