Tại Văn bản 2239/TB-TTCP được Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh thừa lệnh Tổng Thanh tra Chính phủ - ông Lê Minh Khái ký, gửi đến Bộ Y tế cùng các tỉnh thành, chuẩn bị nội dung để thực hiện. Theo đó, việc thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế, công tác đấu thầu thuốc... được tiến hành từ giai đoạn 2013 - 2018.

Tại tỉnh Gia Lai, trong năm 2017, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện sai phạm 67 tỷ đồng liên quan đến ngành Y tế tỉnh, trong đó các gói mua sắm trang thiết bị y tế chênh lệch hơn 56,7 tỉ đồng. Đồng thời, Sở Y tế Gia Lai cũng đã tham mưu sai dẫn đến việc thất thoát hơn 10 tỷ đồng ngân sách.

Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Thông tư số 01/TB-UBND ngày 4-1-2013 chỉ đạo Sở Y tế tổ chức đấu thầu mua thuốc chữa bệnh trọn gói, kết quả trúng thầu phải có ít nhất 80% giá trị gói thầu trúng mới được công nhận là trái quy định tại Khoản 4, Điều 8, Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC, đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp có giá dự thầu cao hơn giá dự thầu của doanh nghiệp khác đủ điều kiện trúng thầu, gây thiệt hại số tiền 10.771,2 triệu đồng.

Chỉ riêng kết quả đấu thầu thuốc năm 2013 do Sở Y tế Gia Lai tổ chức có mức giá cao hơn so với Kon Tum và Đắk Nông, chênh lệch 2.221,1 triệu đồng và cao hơn giá các công ty dược bán buôn cho các nhà thuốc trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai) 314,9 tỷ đồng…

Sở Y tế Gia Lai cũng tổ chức mua sắm thiết bị y tế nhập khẩu với mức giá cao hơn so với giá do đoàn Kiểm toán tạm tính, số tiền chênh lệch 37.950 triệu đồng. 

Riêng Bệnh viện tỉnh Gia Lai tổ chức mua sắm thiết bị y tế nhập khẩu, hóa chất y tế nhập khẩu, vật tư y tế với mức giá cao hơn so với giá dự toán, dẫn đến số tiền chênh lệch 18.798,1 triệu đồng. Sở Y tế Gia Lai còn thực hiện không đảm bảo việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 2 dự án đầu tư được Kiểm toán phát hiện kiến nghị giảm trừ kinh phí 483,7 triệu đồng… 

Điều đáng nói là sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai phạm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho thanh tra toàn diện việc mua sắm trang thiết bị y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2010 đến hết 2016, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-10-2017, nhưng UBND tỉnh Gia Lai đã đưa ra nhiều lý do, không thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Vụ việc, đã được Văn phòng Chính phủ 5 lần ra văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai xử lý các sai phạm xảy ra tại ngành Y tế tỉnh Gia Lai.

Và đến cuối tháng 12-2018, tỉnh Gia Lai mới yêu cầu Thanh tra tỉnh thanh tra Sở Y tế trong việc mua sắm trang thiết bị y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh tại các đơn vị thuộc ngành Y tế tỉnh Gia Lai trong hai năm 2016 và 2017, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-6-2019, để tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Như