Ngày hội là hoạt động của ngành GD và ĐT TP.HCM chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); Giới thiệu các thành tựu GD và ĐT TP.HCM đã đạt được sau 40 năm phát triển và định hướng phát triển trong thời gian tới; Đây cũng là hoạt động nhằm đưa các nội dung của Nghị quyết số 29, Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” vào cuộc sống; Giới thiệu những giải pháp của ngành trong thời gian tới để đổi mới, phát triển với mục tiêu đưa giáo dục và đào tạo TP.HCM hội nhập với khu vực và quốc tế.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo.

Thời gian tổ chức dự kiến vào 3 ngày 20, 21, 22/3/2014, tại Hội trường Thống Nhất (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1). Nhân dịp này, ngành GD và ĐT TP.HCM cũng dự kiến thực hiện 5 nội dung: biên soạn ấn phẩm đặc biệt “40 năm GD và ĐT TP.HCM - Những thành tựu nổi bật”, xây dựng các công trình trường học tại TP.HCM, xây dựng các công trình trường học hướng về biển đảo quê hương và tổ chức các phong trào hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

P.Lữ