Theo đó, các cơ sở y tế TP HCM cần triển khai thực hiện 20 khuyến cáo về an toàn người bệnh của Hội đồng quản lý chất lượng khám chữa bệnh - Sở Y tế nhằm hạn chế thấp nhất tai biến điều trị xảy ra.

Thực hiện triệt để “10 việc cần làm ngay” như: tăng cường kiểm tra, giám sát để nhân viên tuân thủ nghiêm qui định, qui chế chuyên môn (qui chế trực, qui chế cấp cứu, qui chế hội chẩn…); các thông tư về giao tiếp, ứng xử; đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, cho công tác cấp cứu người bệnh; thông tin tình hình diễn biến của người bệnh đầy đủ mỗi ngày, nhất là tại những khoa cách ly người bệnh; chủ động nắm bắt và giải quyết những bức xúc của người bệnh trong thời gian điều trị…

Triệt để thực hiện qui định “Những việc cần tránh” như: Nghiêm cấm việc không lắng nghe những câu hỏi của thân nhân người bệnh; hoặc nghe nhưng không trả lời và giải thích cho người bệnh; trả lời, giải thích nhưng không làm để tạo an tâm cho người bệnh; lưu ý khi có bức xúc của người bệnh do tai biến xảy ra. Nếu người bệnh tử vong và người nhà bức xúc: bệnh viện phải chủ động thông tin giải thích, chia buồn.

Trường hợp người nhà người bệnh không đồng ý, mời trực lãnh đạo bệnh viện, công an địa phương thuyết phục. Trong vòng 5 ngày kể từ khi có bức xúc, bệnh viện phải thành lập và họp Hội đồng chuyên môn theo qui định.

H.Nga