Đỉnh điểm vào cuối tuần qua (từ 19 – 21/6), theo báo cáo của Khoa Lưu trữ - Phân phối máu (Viện HH-TMTƯ), tổng lượng máu dự trữ còn khoảng 5.000 đơn vị, chỉ còn đủ dùng trong khoảng 1 tuần, trong đó nhóm máu A chỉ còn 230 đơn vị (dưới ngưỡng an toàn hơn 7 lần) và lượng máu này sẽ chỉ đủ đáp ứng nhu cầu 1 ngày.

Lượng máu tại Khoa Lưu trữ - phân phối máu, Viện HH-TMTƯ đang thiếu trầm trọng.

Lượng máu nhóm O hiện còn bằng 80% mức an toàn và cũng đang có xu hướng giảm mạnh. Nhóm O là một nhóm máu truyền thay thế cho tất cả các nhóm máu khác. Do vậy khi lượng máu nhóm A không đủ đáp ứng nhu cầu, thì cũng không có đủ nhóm máu O để truyền thay thế cho bệnh nhân.

Dự báo tình trạng thiếu máu, thiếu nhóm máu A, nhóm máu O còn kéo dài tới khi có hỗ trợ từ Hành trình Đỏ 2015 (được bắt đầu được tổ chức ngày 5/7/2015).

Tình trạng thiếu người hiến máu đang gây khó khăn nghiêm trọng cho công tác điều trị, người bệnh đang chờ máu từng ngày.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử đẹp, rất cần được nhân rộng trong dịp thiếu máu này.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tha thiết kêu gọi sự vào cuộc của các đơn vị, các tập thể, tổ chức, các cá nhân, người dân cùng chung tay chia sẻ khó khăn này và hiến máu cứu người.

Người dân, đơn vị, tổ chức muốn hiến máu xin vui lòng liên hệ tới số điện thoại: (04) 3 868 6008 - 0982 666 028.

Trần Hằng