Những thông tin trên đã được Trung tâm Truyền thông Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nêu ra trong báo cáo hoạt động toàn ngành tháng 8 năm 2019.

Thông tin về tình hình tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong tháng 8, (số liệu ước đến 31-8-2019) do Trung tâm truyền thông BHXH Việt Nam cung cấp, nêu rõ: Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, số người tham gia: BHXH bắt buộc khoảng 14,83 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 449 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) khoảng 14,696 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khoảng 13 triệu người; BHYT khoảng 85 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,6% dân số. 

Trong tháng, toàn ngành BHXH đã thu 30.912 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 8-2019 toàn ngành thu 231.200 tỷ đồng, đạt 64,3% kế hoạch cả năm; trong đó, thu BHXH 155.583 tỷ đồng, thu bảo hiểm TNLĐ-BNN 3.082 tỷ đồng, thu BHTN 11.560 tỷ đồng, thu BHYT 60.974 tỷ đồng...

Về việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trong tháng, ngành BHXH đã đã giải quyết 9.547 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 81.400 người hưởng trợ cấp một lần; 935.788 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. 

Lũy kế 8 tháng đầu năm, đã giải quyết 75.018 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 580.278 người hưởng trợ cấp 1 lần; 6.851.331 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố sẽ tập trung giải quyết các tồn tại để sử dụng nguồn kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hiệu quả, tiết kiệm.

Theo BHXH Việt Nam, trong tháng 8, cả nước có khoảng 14,75 triệu lượt người KCB BHYT nội trú và ngoại trú; lũy kế 8 tháng đầu năm có khoảng 118,083 triệu lượt người KCB BHYT.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã nêu ra một số tồn tại trong tổ chức thực hiện công tác KCB BHYT. Theo đó, qua phân tích dữ liệu KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT (tính đến hết tháng 7-2019) và báo cáo của BHXH một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiều tỉnh có số chi KCB BHYT tăng cao so với dự toán Thủ tướng giao tại Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 5-4-2019, trong đó một số nhóm chi phí KCB bình quân/1 lượt KCB tăng mạnh so với năm 2018 như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, tiền ngày giường…

Việc quản lý và thanh toán đối với các bệnh mãn tính tại cơ sở KCB không đúng quy định: tách đợt KCB hàng tháng từ 30 ngày thành 3-4 đợt (chỉ cấp thuốc từ 7-10 ngày/1 đợt); người bệnh phải quản lý từ 2 bệnh mạn tính trở lên tại cơ sở KCB nhưng phải đi khám nhiều lần các ngày khác nhau tại các chuyên khoa khác nhau để được cấp thuốc cho từng bệnh gây phiền hà cho người bệnh và gây gia tăng chi phí KCB BHYT không cần thiết phát hiện ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp….

Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện có việc thanh toán trùng giữa hai cơ sở KCB: Giờ khám bệnh tại cơ sở KCB sau chỉ sau giờ kết thúc đợt KCB tại cở KCB trước ít phút, thậm chí giờ khám bệnh tại cơ sở KCB sau xảy ra trước giờ kết thúc đợt KCB tại cơ sở KCB trước (TP HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long…). 

Thống kê đề nghị thanh toán tiền Hội chẩn đối với trường hợp người bệnh được giới thiệu chuyển tuyến nhưng không thực hiện Hội chẩn theo quy định hoặc một bác sĩ chủ trì hội chẩn/1 ngày đối với quá nhiều người bệnh (tại Đồng Tháp một ngày một bác sĩ chủ trì hội chẩn trên 365 lượt người bệnh). 

Phát sinh chi phí KCB BHYT trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT tại các cơ sở KCB chưa tiếp tục ký hợp đồng với cơ quan BHXH nhưng BHXH tỉnh không báo cáo BHXH Việt Nam (8 bệnh viện tư nhân tại Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy - TP HCM).

BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh tập trung giải quyết những tồn tại nêu trên, đồng thời lưu ý một số nội dung trọng tâm để tổ chức thực hiện để việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí KCB BHYT tiết kiệm, hiệu quả, giảm chi từ tiền túi người bệnh, đảm bảo thực hiện dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao…

Anh Hiếu