Sau khi nhận được các báo cáo liên quan tới sự cố y khoa xảy ra tại 2 bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Kang Nam và Bệnh viện Emcas, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã tiến hành thành lập Hội đồng Chuyên môn cấp Sở theo quy định để phân tích, kết luận có hay không có sai sót chuyên môn đối với ê kíp phẫu thuật có liên quan làm căn cứ xử lý vi phạm theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện đối với hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ.

Qua báo cáo nhanh cho thấy cả hai trường hợp bệnh nhân đều xảy ra sự cố nghiêm trọng sau khi đã phẫu thuật xong (căng da mặt, đặt túi ngực) và đã có giai đoạn tỉnh táo trở lại sau gây mê. 

Cả hai trường hợp khi trở nặng đều được xử trí cấp cứu tại chỗ, sau đó chuyển về bệnh viện đa khoa tuyến cuối trên địa bàn thành phố để hồi sức tích cực. Sở Y tế cũng nhận định, thành lập Hội đồng Chuyên môn cấp Sở đối với 2 sự cố y khoa này là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu 2 bệnh viện này tạm ngưng thực hiện các kỹ thuật có liên quan đến việc sử dụng phương pháp vô cảm liên quan đến gây mê, thời gian tạm ngưng này là để bệnh viện chủ động rà soát, đánh giá lại mức độ an toàn phẫu thuật theo Bộ tiêu chí ban hành tại Quyết định 7482/QĐ-BYT của Bộ Y tế; củng cố, khắc phục ngay những nội dung chưa đảm bảo yêu cầu đồng thời gửi báo cáo về Sở Y tế để Sở xem xét và đánh giá lại mức độ an toàn phẫu thuật của bệnh viện, và báo cáo Bộ Y tế.  

Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS nơi xảy ra vụ nữ bệnh nhân tử vong sau nâng ngực

Gần đây, Sở Y tế đã triển khai Quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật với 8 nhóm tiêu chí chất lượng liên quan đến an toàn người bệnh trong phẫu thuật. 

Đây là hoạt động đã được Sở Y tế phổ biến và có kế hoạch kiểm tra, đánh giá lồng ghép trong đợt kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019. Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện nghiêm túc rà soát, và có kế hoạch phấn đấu đạt các tiêu chí này.

H.Nga