Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở y tế, đơn vị, tổ chức và cá nhân có tham gia vào quá trình KCB và thanh toán, quyết toán chi phí KCB theo chế độ BHYT. Các dịch vụ KCB không thanh toán từ quỹ BHYT thì khung giá và thẩm quyền quy định mức giá thực hiện theo Luật giá, Luật KCB, Luật tổ chức chính quyền địa phương  vv...

Giá các dịch vụ KCB quy định tại Thông tư này được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương để bảo đảm cho việc khám bệnh, chăm sóc, điều trị người bệnh và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế. 

Theo đó, các chi phí trực tiếp tính trong mức giá khám bệnh gồm chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, văn phòng phẩm, găng tay, bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác khám bệnh; chi phí về điện; nước; nhiên liệu; xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế (rắn, lỏng); giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ thăm khám; chi phí vệ sinh và bảo đảm vệ sinh môi trường; vật tư, hóa chất khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn trong quá trình khám bệnh; chi phí duy tu, bảo dưỡng nhà cửa, trang thiết bị, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ cần thiết khác vv…

Người có thẻ BHYT không bị ảnh hưởng nhiều do thay đổi giá dịch vụ y tế.

Riêng chi phí về thuốc, máu, dịch truyền, một số vật tư y tế; các loại bơm tiêm, kim tiêm, kim lấy thuốc dùng trong tiêm, truyền; dây truyền dịch, ống nối, dây nối bơm tiêm điện, máy truyền dịch dùng trong tiêm, truyền; khí ôxy, dây thở ôxy, mask thở ôxy (trừ các trường hợp người bệnh được chỉ định sử dụng dịch vụ thở máy) chưa tính trong cơ cấu giá tiền giường bệnh, được thanh toán theo thực tế sử dụng cho người bệnh.

Chi phí tiền lương tính trong giá khám bệnh, ngày giường bệnh và các dịch vụ kỹ thuật, gồm: Tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập và mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 72 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Việc thanh toán chi phí KCB giữa cơ quan BHXH và cơ sở y tế theo giá dịch vụ và chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được kết cấu trong giá dịch vụ, máu và chế phẩm máu theo quy định tại Nghị định 146 của Chính phủ. 

Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá khám bệnh, các chi phí trực tiếp tính trong giá dịch vụ ngày giường điều trị, các chi phí trực tiếp tính trong giá dịch vụ kỹ thuật y tế, chi phí tiền lương tính trong giá khám bệnh, ngày giường bệnh và các dịch vụ kỹ thuật y tế được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành, giá của các yếu tố chi phí, mặt bằng chi phí thực tế, hợp lý theo chế độ, chính sách hiện hành, bảo đảm tính trung bình, tiên tiến, đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ. Định mức kinh tế kỹ thuật là cơ sở để xây dựng giá dịch vụ KCB, không sử dụng làm căn cứ để thanh toán đối với từng dịch vụ KCB cụ thể (trừ một số trường hợp đặc thù). 

Thông tư này cũng đưa ra nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ đối với các cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT để các đơn vị làm căn cứ thực hiện, tránh các vướng mắc về giá như thời gian qua. 

Theo đó, viện có giường bệnh, trung tâm y tế có chức năng KCB được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là BV; trung tâm y tế huyện có chức năng KCB được xếp hạng BV sẽ áp dụng mức giá của BV hạng tương đương. Phòng khám Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố không trực thuộc BV đa khoa tỉnh, thành phố sẽ áp dụng mức giá khám bệnh của BV hạng II. Các cơ sở KCB chưa được phân hạng; phòng khám quân y, phòng khám quân dân y, bệnh xá quân y, bệnh xá; phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân: áp dụng mức giá của BV hạng IV

 Đối với phòng khám đa khoa khu vực thì những trường hợp được cấp giấy phép hoạt động BV hoặc thuộc trường hợp quy định tại Nghị định 155  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế sẽ áp dụng mức giá của BV hạng IV. Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, KCB ngoại trú thì áp dụng mức giá của BV hạng IV. Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu thì áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của BV hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 3 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

Mức giá khám bệnh tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, trạm y tế kết hợp quân dân y áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ.  Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu được áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của BV hạng IV.

Thanh Hằng