Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế rất quan tâm đến lĩnh vực Y, Dược cổ truyền, ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là Quyết định số 1893/QD-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp Y, Dược cổ truyền với Y, Dược hiện đại đến năm 2030.

Các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội thảo

Nhằm thực hiện có hiệu quả về chủ trương, chính sách của Đảng và sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với phát triển Y Dược cổ truyền, phát huy được lợi thế của Y Dược cổ truyền Việt Nam, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tổ chức Hội thảo khoa học Y Dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất với chủ đề “Kế thừa, phát huy, phát triển Y Dược cổ truyền Việt Nam”.

Hoạt động này sẽ được tiếp tục duy trì 2 năm một lần, với mục đích đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường gắn kết kết quả nghiên cứu với phát triển sản phẩm được ứng dụng trong thực tiễn; tạo diễn đàn để các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực y dược cổ truyền công bố những kết quả nghiên cứu; công bố, trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vực Y Dược cổ truyền để Y Dược cổ truyền phát triển.

Hội thảo nghe báo cáo của các tác giả.

Hội thảo đã nhận được 81 báo cáo tham luận, trong đó có 26 báo cáo kết quả nghiên cứu về lâm sàng, 15 báo cáo kết quả trong nghiên cứu điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc, 12 báo cáo kết quả trong nghiên cứu thực nghiệm, 10 báo cáo kết quả về nghiên cứu bào chế, nghiên cứu về dược liệu và 18 báo cáo về kết quả nghiên cứu về chính sách, khảo sát, nghiên cứu lý luận.

Hội đồng khoa học của Hội thảo đã chọn ra 30 báo cáo thuộc các lĩnh vực khác nhau để các tác giả, nhóm tác giả báo cáo tại hội trường. Những báo cáo còn lại sẽ được các tác giả trình bày dưới dạng Poster để giới thiệu tại Hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền phát biểu tại Hội thảo .

Tại Hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận và tìm giải pháp để nâng cao chất lượng của các đề tài nghiên cứu, gắn kết kết quả nghiên cứu với hồ sơ cấp số đăng ký thuốc.

Tăng cường ứng dụng được kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh để phát triển sản phẩm có giá trị cao, thúc đẩy được việc trồng dược liệu.

Đẩy mạnh thiết lập mô hình kết hợp ba nhà: Nhà khoa học, nhà nước, nhà doanh nghiệp trong nghiên cứu phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe.

Chú trọng tất cả các khâu trong nghiên cứu, từ chứng minh tác dụng trên thực nghiệm, trên lâm sàng đến đánh giá an toàn, hiệu quả của sản phẩm nghiên cứu để ứng dụng thực tiễn trên lâm sàng.

Tr.Hằng