Theo HCDC, người về từ Hà Nội đều thuộc nhóm 4 (tự theo dõi sức khỏe). Ở 4 tỉnh: Hải Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, người dân cần tự phân nhóm 2, 3 hoặc 4 tùy theo huyện/thành phố trực thuộc mình đã đi qua cũng như thời gian đã đến những nơi đó, để tự theo dõi sức khỏe, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu đối với từng nhóm.

Đối với người về từ TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) từ ngày 14/8; từ Đà Nẵng từ 6/8; từ TP Hội An (Quảng Nam) từ ngày 14/8 và các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình từ ngày 15/8; từ TP Đông Hà (Quảng Trị) từ ngày 10/8 là thuộc Nhóm 2, cần cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 theo quy định.

Cụ thể theo bảng dưới đây:

Bảng cập nhật ngày 21/8 của HCDC

Việc giám sát y tế theo các nhóm được theo dõi sức khỏe cụ thể như sau:

Nhóm 1: Trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 đã xác định: Thực hiện khai báo tại khu cách ly của quận, huyện, áp dụng cách ly tập trung (cách ly cấp 3) tại khu cách ly quận huyện hoặc thành phố và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Nhóm 2: Trường hợp từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg: Thực hiện khai báo tại khu cách ly của quận, huyện, áp dụng cách ly tập trung (cách ly cấp 3) tại khu cách ly quận huyện hoặc thành phố và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Nhóm 3: Trường hợp từng đến các địa điểm được Bộ Y tế thông báo: Thực hiện khai báo tại trạm y tế, cách ly tại nhà (cách ly cấp 2), lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.

Nhóm 4: Những người không thuộc 3 nhóm trên: Thực hiện khai báo trên ứng dụng tokhaiyte.vn và tự theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của y tế; lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.

Nhóm tự theo dõi sức khỏe được khuyến cáo nên hạn chế đến nơi đông người, đảm bảo luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài, đi làm, rửa tay thường xuyên.

Thời gian áp dụng các hình thức giám sát này là 14 ngày, tính từ ngày đến TP Hồ Chí Minh. Các tỉnh thành thực hiện giám sát sẽ được cập nhật tùy theo diễn biến tình hình dịch.


Nhân Sơn