Trong ngày 6/4, có 2.654 tại khu cách ly tập trung Ký túc xá ĐHQG TP Hồ Chí Minh hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày trở về gia đình.

 Đây là đợt có số lượng công dân trở về nhiều nhất tại thành phố trong thời gian qua. Còn ngày 5/4 có 1.600 người hết thời gian cách ly 14 ngày. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính với COVID-19.

Dân quân tự vệ hỗ trợ vận chuyển vali cho người cách ly về

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, rút kinh nghiệm từ công tác tổ chức, làm thủ tục cho người hết thời gian cách ly những ngày trước, hôm nay ban quản lý bố trí lần lượt từng nhóm người có cùng điểm đến (cùng quê) sẽ đi về cùng nhau. Việc này tránh tình trạng quá tải và kiểm soát tốt số lượng người đủ điều kiện ra về và bố trí đón rước nhanh hơn. Việc xác nhận thông tin, nhận giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly kiểm dịch y tế được thực hiện chặt chẽ.

Hướng dẫn người nước ngoài làm thủ tục ra về
Hướng dẫn thủ tục ra về cho người cách ly

Người hết thời gian cách ly phấn khởi ra về
Nhân Sơn