Theo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, đến cuối buổi chiều ngày 11-3, Lễ hội Xuân hồng lần thứ XI với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống” do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội tổ chức từ ngày 3 – 11-3 đã tiếp nhận được hơn 10.200 đơn vị máu (dự kiến là 8.000 đơn vị máu).

Riêng trong 3 ngày chính thức từ 9 – 11-3, diễn ra tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Lễ hội Xuân hồng đã thu hút 11.000 người tham dự, 8.500 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận hơn 7.000 đơn vị máu.

Trước đó, từ ngày 3-7.3, tại Hà Nội, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 17 điểm hiến máu hưởng ứng Lễ hội và tiếp nhận được hơn 3.400 đơn vị máu. Những đơn vị máu này được chuyển ngay qua phòng sản xuất sau khi được tiếp nhận.

Thay vì tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong một ngày như trước, Lễ hội Xuân Hồng năm nay có một tuần lễ hưởng ứng và 3 ngày chính hội, với rất nhiều điểm hiến máu trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn. 

Việc tổ chức nhiều địa điểm và kéo dài thời gian hiến máu đã tạo điều kiện cho người dân có thêm nhiều lựa chọn hiến máu, mở rộng đối tượng hiến máu và nâng cao chất lượng chăm sóc người hiến máu.

Hải Châu