Theo đó, bệnh viện này có quy mô 700 giường bệnh, với tổng kinh phí đầu tư 1.050 tỉ đồng, địa điểm xây dựng tại khu đô thị mới Long Vân - Long Mỹ, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn.

Mục tiêu chung của đề án góp phần giảm tải bệnh nhân vốn là vấn đề phát sinh thường xuyên trong những năm qua, đồng thời đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng khám – chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh Bình Định và các tỉnh trong khu vực duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

Hữu Toàn