Các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố có trách nhiệm phối hợp với trung tâm y tế trên địa bàn tiếp tục triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường lần 2 tại các trường học, cơ sở giáo dục. Việc phun thuốc khử khuẩn tại các trường học thực hiện trong hai ngày 7 và 8/2/2020.

Các đơn vị, trường học tiếp tục hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh kỹ năng tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona; có biện pháp quản lý học sinh trong thời gian tạm nghỉ học và đề nghị cha mẹ học sinh thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, phối hợp quản lý, chăm sóc sức khỏe con em mình.

Ngoài ra, các đơn vị, trường học phải tổ chức rà soát các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đã đến và về từ vùng có dịch.

Hải Châu