Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khoảng 40.016m2, Bệnh viện Tim Hà Nội 26.468m2, Bệnh viện Mắt Hà Nội 19.956m2, công trình hạ tầng kỹ thuật khác 15.357m2

Quy hoạch nhằm hình thành trung tâm y tế cấp thành phố có quy hoạch đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu về khám, chữa bệnh cho nhân dân Thủ đô, dân cư thị trấn sinh thái Quốc Oai (Quốc Oai) và huyện Thạch Thất nói riêng. Không gian kiến trúc cảnh quan của toàn cụm bệnh viện được quy hoạch vừa độc lập vừa liên kết giữa các bệnh viện. Công trình trong mỗi bệnh viện là tổ hợp liên hoàn có độ cao phổ biến 5-7 tầng.

N.Yến