Điển hình về các sai phạm của các cơ sở theo ghi nhận của đoàn thanh kiểm tra ATTP - TP HCM là còn khá nhiều các cơ sở sản xuất-kinh doanh ( SX-KD)  chế biến thực phẩm có nhận thức và ý thức chấp hành các qui định về pháp luật ATTP chưa tốt, điều kiện vệ sinh nơi SX còn xuống cấp, chưa cập nhật đầy đủ các hồ sơ pháp lý về ATTP, vi phạm về qui định khám sức khoẻ cho người lao động tham gia vào quá trình kinh doanh chế biến thực phẩm.

        

Riêng về lĩnh vực SX nước đóng bình, nước tinh khiết, quá trình thanh kiểm tra cũng phát hiện còn tồn tại một số cơ sở SX nước tinh khiết còn vi phạm qui định trong SX thực phẩm đó là sử dụng nước giếng súc vỏ bình hoặc thậm chí dùng để dùng làm nguyên liệu SX nước đóng bình mà chưa hề kiểm nghiệm định kỳ nguồn nước. 

Do công đoạn rửa vệ sinh bình chưa đúng nên dẫn tới sản phẩm nhiễm vi sinh khá cao. Việc ghi chép 3 bước tại cơ sở có bếp ăn tập thể chưa cập nhật đúng qui định theo hướng dẫn thực hiện kiểm tra 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở KD dịch vụ ăn uống. 

Ngoài ra, theo Ban quản lý ATTP TP. HCM, còn nhiều cơ sở tìm cách đối phó với việc thanh kiểm tra, chưa chấp hành đầy đủ các qui định về điều kiện CSVC, trang thiết bị chưa đầy đủ và bất chấp lợi nhuận mà nhiều cơ sở SX chế biến các mặt hàng không đảm bảo, an toàn cho sức khoẻ người dân.

15 loại sản phẩm thực phẩm chức năng với khối lượng lên tới hàng trăm thùng của công ty TNHH Hotel Student không đảm bảo qui định ATTP buộc phải tiêu huỷ. 

Ban quản lý ATTP TP HCM cũng thừa nhận, cán bộ làm công tác thanh kiểm tra ATTP tại tuyến quận huyện còn yếu nghiệp vụ, trong khi phải thực hiện làm việc trong hoàn cảnh kiêm nhiệm, việc xử lý còn chưa triệt để, thiếu tính răn đe, mà chủ yếu là nhắc nhở.

Theo đó, trong năm 2018, các đoàn thanh, kiểm tra ATTP của TP đã thực hiện thanh kiểm tra 41.032 cơ sở, phát hiện 11.912 trường hợp, ( chiếm 27,8%) vi phạm qui định về ATTP. Đã có 2.780 cơ sở vi phạm bị phạt tiền với tổng số tiền phạt 16.991.884.000 đồng.

Các cơ sở vi phạm nghiêm trọng điển hình, như: Cty TNHH Hotel Student ( SX-KD thực phẩm chức năng không đảm bảo ATTP)  với số tiền phạt 114.500.000 đồng, yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động và buộc tiêu huỷ : 404,1 kg nguyên liệu, 669,6 kg hàng hoá  sản phẩm không nhãn mác, 808,3 kg bán thành phẩm chưa ép vỉ và 214,320 viên thực phẩm chức năng đã được ép vỉ cùng 13 loại sản phẩm được chứa đựng trong hơn 220 thùng  sản phẩm thành phẩm.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra xử lý xử phạt hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn Hải; hộ ông Nguyễn Văn Quảng, và hộ kinh doanh bà Ngọc Châu, buộc tiêu huỷ 30.038 kg sản phẩm động vật không đảm bảo ATTP; Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Song Hiếu (tại khu phố 7, Tân Chánh Hiệp, Q.12) bị xử phạt VPHC với tổng số tiền phạt là 66 triệu đồng, tiêu huỷ toàn bộ sản phẩm là: cải bắp, nấm, đậu que, ... không nguồn gốc xuất xứ; kiểm tra và xử lý VPHC với ông Trần Minh Điền và bà Võ Mộng Cầm đã sử dụng hoá chất chế biến bắp chuối với tổng số tiền phạt 68 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 5 tháng với mỗi cơ sở, tiêu huỷ 165 kg bắp chuối, 45 kg hàn the và bột tẩy trắng.


H.Nga