Trong đó có 497 ca nhập Ngoại khoa. Số ca bị tai nạn giao thông ( TNGT) là 220 trường hợp. Số ca tai nạn sinh hoạt là 50 ca. Có 13 trường hợp nhập viện do đánh nhau, và 9 ca ngộ độc thực phẩm phải nhập viện.

BV cũng cho biết, số trường hợp được phẫu thuật cấp cứu tại khoa cấp cứu là 80 ca. Trong đó có 30 ca phải mổ cấp cứu chuyển vào khoa Ngoại Thần kinh và khoa Ngoại Tiêu hoá là 39 ca.

Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy 

So sánh với dịp nghỉ 2-9 của năm 2018 cho thấy, các trường hợp cấp cứu, TNGT, mổ cấp cứu ...đều gia tăng.  Năm 2018 có 895 ca vào khám chữa bệnh và nhập viện cấp cứu. Trong đó có 76 ca phải chuyển mổ cấp cứu. Số trường hợp bị tai nạn sinh hoạt là 45 ca, đánh nhau, đả thương phải nhập viện là 17 ca.

H.Nga