Trước đó, vào chiều 2/3, Đoàn công tác Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Thuận đến làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện này về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Đoàn đã kiểm tra chuẩn bị về việc bố trí khu vực cách ly, các vật tư y tế nhằm đảm bảo cho việc phòng và điều trị trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. Đặc biệt, sau khi đến thăm khu vực cách ly số người đến từ Hàn Quốc tại Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Thuận, Đoàn công tác đánh giá, lãnh đạo Trạm Y tế này chưa chủ động trong công việc, chưa nêu cao vai trò trách nhiệm được giao. 

Từ đó, Đoàn công tác đề nghị Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận tiến hành đình chỉ chức vụ Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Thuận đối với ông Đặng Hòa Hù. Phân công Bác sĩ Ngô Văn Giang, Trưởng Khoa Y tế cộng đồng - Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận tạm thời đảm nhiệm vị trí thay thế ông Hù.


Trần Lĩnh