Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, năm 2017, tổng giá kế hoạch của các gói thầu là 2.746 tỷ đồng (xây dựng dựa trên việc tham khảo giá thuốc trúng thầu trong vòng 12 tháng trước của các cơ sở y tế), giá trúng thầu là 2.269 tỷ đồng, giảm được 477 tỷ đồng (giảm khoảng 17,37% so với giá kế hoạch). Trong đó, biệt dược giảm 114,3 tỷ đồng, khoảng 6,9%; thuốc generic giảm 362,7 tỷ đồng, khoảng 33%.

Đấu thầu thuốc hiệu quả sẽ mang lại lợi ích cho người bệnh

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cũng cho biết, cơ quan này đã thực hiện đấu thầu tập trung quốc gia năm hoạt chất với 24 thuốc gồm 5 biệt dược gốc và 19 thuốc thuốc generic với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do lần đầu thí điểm, nhưng BHXH Việt Nam cũng đã lựa chọn được 20 mặt hàng trúng thầu được công bố là 935,99 tỷ đồng, so với giá thuốc trúng thầu bình quân năm 2017 trên cả nước đã giảm 21,12%, tương ứng số tiền 251,13 tỷ đồng; trong đó có mặt hàng giảm tới 54,7%.

Hiện nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã đấu thầu tập trung, nhiều tỉnh đã đấu thầu tập trung hầu hết các loại thuốc, một số tỉnh đã đấu thầu tập trung một số loại vật tư, hóa chất sử dụng lớn.Thanh Hằng