Đáng lưu ý, đây là đợt thứ 26 các công ty có thuốc vi phạm được công bố. Trong số các công ty vi phạm đợt này, có tới 40 công ty thuộc Ấn Độ, 3 công ty của PAKISTAN, 2 Công ty của Trung Quốc, 2 công ty của Mỹ, còn Bangleget, Nga và Hàn mỗi nước có 1 công ty. Có công ty vi phạm tới 12 lần.

Như các đợt công bố “danh sách” đen trước đây, Ấn Độ tiếp tục giữ “ngôi đầu bàng” về số lượng. 50 công ty này nằm sẽ phải kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu và giám sát việc chấp hành quy định về kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành.Thanh Hằng