Sau 6 năm, Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương đã triển khai xây dựng các mô hình địa điểm không khói thuốc như "thành phố du lịch không khói thuốc", "khách sạn không khói thuốc", "điểm du lịch không khói thuốc… đã có 4 thành phố xây dựng mô hình "thành phố du lịch không khói thuốc" là thành phố Hạ Long, Nha Trang, Hội An, Vũng Tàu.

 Thông qua hỗ trợ cho các sáng kiến PCTHTL, một số mô hình xây dựng môi trường không khói thuốc lá được thực hiện như Hội Y tế công cộng Việt Nam trong vận động mạng lưới cộng tác viên y tế công cộng và người cao tuổi tuyên truyền PCTHTL.

Khói thuốc lá tấn công phổi như thế nào.

Hội Y tế Công cộng Việt Nam kiện toàn mạng lưới PCTHTL ở tuyến cơ sở, sử dụng người cao tuổi tình nguyện làm trung tâm, chương trình huy động những Người cao tuổi còn khoẻ mạnh, minh mẫn và tình nguyện đóng góp cho cộng đồng, mỗi hội viên được giao phụ trách truyền thông cho một cụm hộ gia đình, được truyền thông về PCTHTL, quy định cấm hút thuốc ở nơi công cộng và ngôi nhà không khói thuốc.

Mô hình được triển khai tại 4 xã thuộc tỉnh Thái Bình, Đồng Tháp. Trung tâm Doping và Y học thể thao - Tổng cục Thể thao thực hiện tuyên truyền và xây dựng địa điểm thi đấu thể thao trong nhà không khói thuốc lá. Các sáng kiến PCTHTL được tổ chức hoặc lồng ghép trong các chương trình, sự kiện của Bộ ngành, địa phương như: “Tổ ấm không khói thuốc” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy ban Dân tộc xây dựng môi trường không khói thuốc lá cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc, Tây Nam Bộ; Festival biển không khói thuốc tại Nha Trang, Tàu du lịch không khói thuốc tại Khánh Hoà...

Việc duy trì thường xuyên các thông điệp đã tác động vào nhận thức của mỗi người để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Khi sự nhận thức sâu sắc họ sẽ thay đổi hành vi: hạn chế hút thuốc, bỏ thuốc, nhắc nhở những người xung quanh tôn trọng họ và những người xung quanh, thực thi đúng các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Đánh dấu sự thành công của Việt Nam trong công tác PCTHTL, Bộ Y tế Việt Nam đã nhận giải thưởng của Tổ chức Y tế thế giới cho những đóng góp to lớn trong lĩnh vực PCTHTL nhân 10 năm thực hiện Công ước khung kiểm soát thuốc lá (2015) và giải thưởng quốc tế của Quỹ Bloomberg về công tác theo dõi giám sát của Việt Nam về PCTHTL (2018).

Ngoài ra, 27 tập thể và 35 cá nhân đã được Bộ trưởng Bộ Y tế trao bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCTHTL. Đặc biệt, 2 thành phố du lịch Hội An và Hạ Long đã được Liên minh PCTHTL Đông Nam Á trao bằng khen công nhận thành phố du lịch không khói thuốc. 

Năm 2020, Chiến dịch toàn cầu Ngày Thế giới không thuốc lá do Tổ chức Y tế thế giới phát động chọn chủ đề ngày Thế giới không thuốc lá năm 2020: “Bảo vệ giới trẻ khỏi ảnh hưởng của việc quảng cáo và sử dụng các sản phẩm thuốc lá”.  

Để bảo vệ thế hệ trẻ trước nguy cơ nghiện chất nicotine và các tác hại đối với sức khỏe của việc sử dụng thuốc lá, ngăn chặn các chiến thuật quảng cáo có hệ thống của ngành công nghiệp thuốc lá.

PV