Ngày 29/12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Chuyển đổi số ngành y tế do Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Đầu tư và Quản lý V-Startup, Công ty cổ phần truyền thông Thiên Lộc tổ chức. 

Hội nghị chuyên đề "Chuyển đổi số trong phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe" diễn ra sáng 29/12

Mục tiêu của chuyển đổi số là phục vụ người dân tốt hơn và tạo ra được nhiều tiện ích trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế đã chính thức khai trương Cổng Công khai y tế, những thủ tục hành chính được đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ Y tế là một trong hai bộ đã đạt 100% tất cả các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Trong đó, 60.000 loại thuốc, 28.000 loại thực phẩm chức năng, tất cả trang thiết bị y tế lưu hành ở Việt Nam và toàn bộ dịch vụ y tế của các cơ sở đều được công khai.

Đến nay Bộ Y tế đã công khai 532 thủ tục hành chính. 20 bệnh viện trực thuộc Bộ đã triển khai thanh toán điện tử. Còn tại các địa phương, đến cuối 2019, khoảng 41% bệnh viện triển khai nội dung này. Mạng lưới bảo hiểm y tế toàn dân tăng từ 75% năm 2015 lên 90,7% năm 2020.

Từ năm 2021, Bộ Y tế sẽ chính thức đưa vào sử dụng hơn 90 triệu hồ sơ sức khỏe cá nhân, thực hiện khám chữa bệnh ngoại trú không còn dùng giấy với khoảng 120 triệu lượt hồ sơ, bao gồm cả hồ sơ khám sức khỏe giấy phép lái xe. 

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết sẽ triển khai sáng kiến “Mỗi người dân có một bác sĩ riêng” với mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ số về sức khỏe cá nhân, người dân được bác sĩ tư vấn, chăm sóc như là bác sĩ riêng. Xây dựng và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, bảo đảm mỗi một người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử và thông tin sức khỏe của người dân được cập nhật kịp thời vào hồ sơ. 

Ngành y tế phát triển các ứng dụng thông minh cho phép cung cấp các dịch vụ theo dõi, trợ giúp, chăm sóc sức khỏe người dân từ xa, kết nối trực tuyến giữa người bệnh, các thiết bị theo dõi sức khỏe và cán bộ y tế....Trần Hằng