Hội thảo đã diễn ra với hai phiên thảo luận: “Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai và kết quả thực thi Luật PCTH của thuốc lá” “Định hướng và kế hoạch phối hợp hoạt động của các tổ chức PCTH thuốc lá năm 2017”.  

Hưởng ứng phòng chống tác hại của thuốc lá.

Những bài học kinh nghiệm từ các hoạt động cụ thể của nhiều tỉnh thành trên cả nước đã được rút ra, từ đó đưa ra những định hướng cho các hoạt động về PCTH của thuốc lá trong năm 2017.

Thực hiện Luật PCTH của thuốc lá thời gian qua, Bộ Y tế, Quỹ PCTH của thuốc lá tích cực phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tỉnh, thành phố triển khai nhiều hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá.

Nhiều cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động hưởng ứng Luật như đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa ra những quy định cấm hút thuốc nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, đưa tiêu chí không hút thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn khen thưởng của công chức, viên chức, người lao động...

Tỷ lệ người hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động đang có xu hướng giảm cả ở môi trường trong nhà, nơi làm việc, trường học lẫn trên phương tiện công cộng. 


Nguyễn Minh