Theo đó, mục tiêu chính của “Tuần lễ tiêm chủng” từ ngày 24-30/4/2015 là tăng cường công tác tiêm chủng thường xuyên, đáp ứng các mục tiêu về độ bao phủ tiêm chủng; đẩy mạnh việc kiểm soát các bệnh có thể phòng ngừa bởi vắc xin với việc thanh toán bại liệt như một cột mốc đầu tiên; đồng thời, giới thiệu những vắc xin mới và những vắc xin đã được cải tiến; thúc đẩy nghiên cứu và phát triển những thế hệ vắc xin tiếp theo và công nghệ sản xuất.

Kế hoạch trên đã được xác nhận bởi 194 quốc gia, khu vực thành viên của Hội đồng Y tế Thế giới tháng 5/2012. Đây là cơ sở để thế giới tiến tới ngăn chặn hàng triệu ca tử vong tính tới năm 2020 thông qua việc cung cấp đầy đủ các vắc xin cho mọi người dân.

Được biết, “Tuần lễ tiêm chủng” (Immunization week) là sáng kiến của Tổ chức Y tế thế giới về việc bảo vệ cuộc sống bằng vắc xin phòng bệnh thông qua tiêm chủng. Những nỗ lực của các quốc gia ngay từ những tháng đầu năm cho thấy năm 2015 sẽ báo hiệu một sự đổi mới mang tính toàn cầu hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức và nhu cầu tiêm chủng của cộng đồng, cải thiện dịch vụ tiêm chủng ở mọi quốc gia.

Hải Châu