Dụ thảo thông tư quy định, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên thực hiện theo trình tự từ tuyến 4 lên đến tuyến 1. Được phép chuyển vượt tuyến trong các trường hợp sau: a) Các trường hợp cấp cứu thuộc các địa bàn mà nếu chuyển vượt tuyến sẽ thuận lợi hơn chuyển đúng tuyến b) Các trường hợp bệnh cấp tính nặng, vượt khả năng điều trị của tuyến trên liền kề hoặc cần điều trị kỹ thuật cao. 

2. Chuyển tuyến theo yêu cầu nhiệm vụ do Thủ trưởng cấp Cục trở lên giao. 3. Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới khi đã điều trị bệnh ổn định nhưng cần được điều trị củng cố hoặc theo nguyện vọng của người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh; được chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến theo yêu cầu chuyên môn hoặc theo nguyện vọng của người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 1 bao gồm bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I trực thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật khi được Bộ Y tế giao là tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 2 bao gồm bệnh viện hạng I trực thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện 199, Bệnh viện 30-4), bệnh viện hạng II. 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 3 bao gồm bệnh viện CAND (trừ các bệnh viện quy định tại Điều 5 dự thảo thông tư này), bệnh xá Công an nhân dân, phòng khám đa khoa CAND. Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến 4 bao gồm y tế cơ quan Công an các đơn vị, địa phương (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, phòng, trung đoàn, phân hiệu…).

Toàn văn dự thảo thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Nguyễn Hương