Theo đó, qua công tác theo dõi, giảm sát tại địa phương cũng như báo cáo của một số đơn vị, Bộ Y tế nhận thấy một số cơ sở y tế chưa thực hiện nghiêm tuc việc tiêm Vitamin K1 cho trẻ sơ sinh ngay sau khi sinh, hay sau mổ lấy thai, dẫn đến hậu quả một số trẻ bị xuất huyết não, màng não do thiếu Vitanmin K. 

Tiêm Vitamin K cho trẻ sơ sinh sẽ phòng được bệnh xuất huyết não, màng não 

Vì thế, để phòng chống xuất huyết não, màng não ở trẻ sơ sinh, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành, các bệnh viện và Thủ trưởng các Cục Y tế thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng... chỉ đạo các đơn vị có triển khai dịch vụ đỡ đẻ (kể cả các Bệnh viện ngoài công lập) phải thực hiện nghiêm việc tiêm Vitamin K1 cho trẻ sơ sinh theo đúng hướng dẫn quốc gia đã được Bộ Y tế ban hành. 

Bộ Y tế cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo và kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc.

Thanh Hằng