Bộ Y tế đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị có phương tiện GTVT nhập cảnh, đặc biệt là các phương tiện vận tải đường biển đến từ các nước đang có bệnh dịch hạch phải chủ động khai báo, thông báo cho các đơn vị kiểm dịch y tế quốc tế biết về tình hình vệ sinh, sự xuất hiện của chuột, bọ chét trên các phương tiện vận tải người, hàng hóa để thực hiện tốt việc kiểm tra và xử lý y tế các phương tiện trước khi nhập cảnh; yêu cầu các đơn vị quản lý tàu, thuyền chấp hành đúng các qui định của kiểm dịch y tế về đảm bảo vệ sinh tàu, thuyền.

Các đơn vị chủ động kiểm tra, phát hiện và tổ chức tiêu diệt chuột, bọ chét trên các phương tiện GTVT, đặc biệt là phương tiện đường biển, đường sắt, đường bộ và các kho hàng, bến bãi, để hạn chế nguy cơ lây lan mầm bệnh dịch hạch từ chuột, bọ chét sang người.

Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ GTVT hướng dẫn những người điều khiến phương tiện và cán bộ trên các phương tiện GTVT hành khách, hàng hóa biết các triệu chứng bệnh dịch hạch và biện pháp phòng, chống để chủ động liên hệ với các đơn vị y tế khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh và phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh.

Cũng trong ngày 4/12, Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát các đối tượng kiểm dịch trên các phương tiện vận tải hàng hóa, để phát hiện và xử lý theo qui định; các sở, ngành liên quan như GTVT, NN&PTNT kiểm tra, giám sát nhập khẩu động vật gặm nhấm qua biên giới vv…

Thanh Hằng