Theo đó 2 bên sẽ phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; trong công tác quản lý Nhà nước về y tế dự phòng, khám, chữa bệnh; giám sát thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam Nguyễn Thị Xuyên ký kết hợp tác

 Tổng hội sẽ phối hợp với Bộ Y tế bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức y học, pháp luật và giám sát đạo đức người hành nghề; xây dựng quy trình chuyên môn, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị. Phối hợp với Bộ Y tế thành lập đoàn chuyên gia độc lập để đánh giá và công bố chất lượng bệnh viện (trong đó có chất lượng xét nghiệm) theo tiêu chí của Bộ Y tế ban hành; phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

* Cũng trong chiều 10-3, Bộ Y tế chính thức công bố việc thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung Quốc gia theo Nghị quyết của Chính phủ.

Trung tâm này trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc thuộc danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia do Bộ Y tế ban hành và tổ chức đàm phán giá thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán giá theo qui định của pháp luật.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, việc thành lập Trung tâm đấu thầu thuốc Quốc gia để quản lý tốt giá thuốc, có giá tham chiếu, tránh chênh lệch giá quá cao giữa các vùng miền. Trung tâm còn có nhiệm vụ đàm phán giá thuốc – vốn chưa có tiền lệ, trong đó tập trung vào các loại thuốc có giá cao, nhất là các biệt dược được sử dụng nhiều. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Trung tâm phải quản lý giá thuốc tốt, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh đột phá về giá.

Thanh Hằng