Theo ông Tuấn, căn cứ vào Kết luận số 567 của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2016 chỉ rõ, Bệnh viện GTVT Huế đã sử dụng lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ vượt quá số lượng biên chế sự nghiệp của Bộ GTVT là 26 người. 

Đến năm 2018, bệnh viện này có 142 cán bộ và công nhân viên chức trong khi chỉ tiêu biên chế được giao là 105 người và 36 biên chế hợp đồng theo Nghị định 68. 

Như vậy, căn cứ Nghị định 68, bệnh viện chỉ cần 11 lao động hợp đồng, còn lại hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ dư 35 người. Số hợp đồng này được tuyển dụng không thông qua thi tuyển do trước đây bệnh viện là đơn vị có thu, dựa trên nhu cầu phục vụ bệnh nhân và căn cứ vào Thông tư 08 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về chỉ tiêu số giường bệnh, số người làm việc để tuyển dụng. 

Hiện nay các quy định không cho phép sử dụng lao động theo dạng hợp đồng này trong chuyên môn, nghiệp vụ nên bệnh viện phải khắc phục sai sót bằng cách chấm dứt hợp đồng đối với 35 lao động. 

Việc chấm dứt hợp đồng lao động bệnh viện đã thực hiện đúng Luật Lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động như thanh toán lương, thưởng cuối năm, không chấm dứt hợp đồng đối với phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ… 

Được biết, phần lớn những người bị Bệnh viện GTVT Huế chấm dứt hợp đồng đã được đơn vị này ký hợp đồng dài hạn, hoặc có thời gian làm việc tại bệnh viện này từ 2-8 năm.

Anh Khoa