Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã có trên 420  người bị bệnh với 33 ổ dịch ở 14 xã, thị trấn. Trong đó, thị trấn vùng biên Lao Bảo, nơi giáp biên với nước bạn Lào, có hơn 160 người bị bệnh dịch này. 

Trước tình hình đó, UBND huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về phòng ngừa bệnh dịch sốt xuất huyết đồng thời đôn đốc thực hiện các giải pháp khống chế bệnh dịch lây lan.

Cán bộ Y tế Hướng Hóa tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng ngừa bệnh dịch sốt xuất huyết.
Thanh Bình