Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 257 trường hợp; hiện 60 người kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, còn 197 người đang tiếp tục được theo dõi.

Số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.329 trường hợp; hiện đã có 2.977 trường hợp hết thời gian theo dõi, còn 352 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi.

Số người nghi ngờ mắc bệnh là 56 trường hợp (53 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 3 trường hợp đang chờ kết quả). Số người tiếp xúc gần với người mắc bệnh là 44 trường hợp, tất cả đều đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng mắc bệnh.

Bác sĩ BV 30/4 Bộ Công an thực hiện tốt công tác phòng chống COVID-19

 


Nguyễn Cảnh