Riêng tại 3 nước Tây Phi đã tăng  400 trường hợp mắc và 132 trường hợp tử vong chỉ trong 2 ngày. Hiện số người mắc đã là 17.617 người, trong đó 6.251 trường hợp tử vong.

Số mắc và tử vong nhiều nhất vẫn thuộc về các nước châu Phi: Liberia đã có 7.690 trường hợp mắc, 3.161 trường hợp tử vong; Sierra Leone cũng đã có tới 7.635 trường hợp mắc, 1.660 trường hợp tử vong, tiếp theo là Guinea với 2.192 trường hợp mắc, 1.366 trường hợp tử vong. Ở Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đã có 66 trường hợp mắc, trong đó có 49 trường hợp tử vong.

Dạ Miên