Chào bạn!      
Thời sự - Chính trị 
Danh sách Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI
10:08:00 19/01/2011
Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên, Ban Bí thư gồm 4 ủy viên, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí.

Bộ Chính trị khóa XI ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư của Đảng. Đồng chí Ngô Văn Dụ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tiểu sử tóm tắt của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI:

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày: 14/4/1944.

Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng). Ngày vào Đảng: 19/12/1967.

- Ủy viên chính thức Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 - 4/2001). Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII.

- Năm 1957 - 1963: Học Trường phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội.

- Năm 1963 - 1967: Sinh viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

- Tháng 12/1967 - 7/1968: Cán bộ phòng tư liệu Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản)

- Tháng 8/1973 – 4/1976: Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế - Chính trị Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), chi ủy viên.

- Tháng 5/1976 – 8/1980: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ.

- Tháng 9/1980 – 8/1981: Học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

-  Tháng 9/1981 – 7/1983: Thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa Xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Liên Xô.

- Tháng 8/1983 – 2/1989: Phó ban Xây dựng Đảng (tháng 10/1983), Trưởng Ban Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản (tháng 9/1987); Phó Bí thư Đảng ủy (tháng 7/1985 – 12/1988), rồi Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản (tháng 12/1988 -12/1991)

- Tháng 3/1989 – 4/1990: Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Tháng 5/1990 – 7/1991: Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Tháng 8/1991 – 8/1996: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Tháng 1/1994 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X.

- Tháng 8/1996 – 2/1998: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng ban Cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

- Tháng 12/1997 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VIII, IX, X.

- Tháng 2/1998 – 1/2000: Phụ trách công tác Tư tưởng - Văn hóa và Khoa giáo của Đảng.

- Tháng 8/1999 – 4/2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

- Tháng 3/1998 – 8/2006: Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (tháng 3/1998 – 11/2001); Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (tháng 11/2001 – 8/2006).

- Tháng 1/2000 – 6/2006: Bí thư Thành ủy Hà Nội.

- Tháng 5/2002 đến nay: Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII.

- Tháng 6/2006 đến nay: Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1/2011), đồng chí đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Đồng chí Trương Tấn Sang

Năm sinh: 21/1/1949

Quê quán: Xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VII, VIII, IX, X, XI; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X, XI. Thường trực Ban Bí thư khoá X.

Đồng chí Phùng Quang Thanh

Năm sinh: 2/2/1949

Quê quán: Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng

Năm sinh: 17/11/1949

Quê quán: Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VI (dự khuyết), VII, VIII, IX, X, XI; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X, XI. Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng

Năm sinh: 18/1/1946

Quê quán: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

Đồng chí Lê Hồng Anh

Năm sinh: 12/11/1949

Quê quán: Xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, IX, X, XI; Bí thư Trung ương Đảng khoá IX; Ủy viên Bộ Chính trị khoá IX, X, XI. Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Lê Thanh Hải

Năm sinh: 1950

Quê quán: Xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, X, XI; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X, XI. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Tô Huy Rứa

Năm sinh: 4/6/1947

Quê quán: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Uỷ viên Trung ương Đảng khoá VIII, XI, X, XI; Bí thư Trung ương Đảng khoá X; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X (từ tháng 1/2009), XI. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Phạm Quang Nghị

Năm sinh: 2/9/1949

Quê quán: Xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI. Bí thư Thành uỷ thành phố Hà Nội.

Đồng chí Trần Đại Quang

Năm sinh: 12/10/1956

Quê quán: Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI. Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Tòng Thị Phóng

Ngày sinh:  10/2/1954

Dân tộc: Thái; Quê quán:  Chiềng An, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La.

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Khoá VII, IX, X, XI; Bí thư Trung ương Đảng khoá IX, X; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI. Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII.

Đồng chí Ngô Văn Dụ

Năm sinh: 21/12/1947

Quê quán: xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI; Bí thư Trung ương Đảng khóa X (từ tháng 1/2009); Uỷ viên Bộ Chính  trị khoá XI. Chánh Văn phòng Trung ương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh

Năm sinh: 15/5/1953

Quê quán: Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI. Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI. Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Năm sinh: 20/7/1954

Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủÝ kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Hội thảo kỷ niệm 60 năm Hiệp định Geneva tại Ấn Độ (25/07)
     Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (25/07)
     Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng thực hiện lời hứa tại Quốc hội (24/07)
     Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch (24/07)
     Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc tại Bình Định (24/07)
     Khối Nội chính Trung ương: Sơ kết công tác thi đua khen thưởng (24/07)
     Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện tốt vai trò tham mưu chiến lược về KT-XH (23/07)
Các bài đã đăng:
     Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Hồng Hà (19/01)
     Cuộc gặp mặt đầm ấm, thân thiết giữa những người làm Báo CAND (19/01)
     Hôm nay, công bố kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư (19/01)
     Công bố danh sách BCH TW Đảng khóa XI (18/01)
     Danh sách Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng khoá XI (18/01)
     Danh sách Ủy viên BCH TW Đảng khoá XI (18/01)
     Tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (18/01)

 

1. Báo CAND và Công ty Duy Lợi: Tri ân gia đình chính sách ở Hưng Yên
2. Sắp có mưa sao băng Delta Aquarids
3. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu làm việc tại Kiên Giang
4. Doanh nghiệp cùng tìm giải pháp để thúc đẩy bình đẳng giới
5. 3 thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai bị hành hung khi đang trực cấp cứu: Đề nghị xử lý theo đúng pháp luật
6. Ukraine có Thủ tướng mới
7. Hội thảo kỷ niệm 60 năm Hiệp định Geneva tại Ấn Độ
8. Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an: Mở lớp đào tạo phương pháp sử dụng máy Truscan
9. Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân vụ tàu thủy đâm nhau trên sông Hồng
10. Gaza: Trường học Liên Hợp Quốc bị tấn công, 15 người thiệt mạng
TIÊU ĐIỂM
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair
Văn phòng Chính phủ vừa cho biết: Chiều  23/7,  tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland nhân dịp ông sang thăm làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair
Thủ tướng gặp mặt 36 Đại sứ, Tổng lãnh sự mới được bổ nhiệm
Tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết: Chiều 22/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp mặt thân mật với 29 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và 7 Tổng lãnh sự mới được bổ nhiệm và chuẩn bị nhận nhiệm vụ tại các nước và các tổ chức quốc tế lớn.
Thủ tướng gặp mặt 36 Đại sứ, Tổng lãnh sự mới được bổ nhiệm
Khởi công dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành
Sáng 19/7, Bộ GTVT đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (gói thầu J2) tại ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
Khởi công dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành
Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày 14/7/2014, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN, LP) Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Tăng cường hợp tác về đấu tranh phòng, chống tội phạm với CHLB Đức, Cộng hòa Séc và Cộng hòa I-ta-li-a
Nhận lời mời của Cơ quan An ninh, Nội vụ, Cảnh sát CHLB Đức, Cộng hòa Séc và Cộng hòa I-ta-li-a, từ ngày 2 đến ngày 11/7/2014, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã sang thăm chính thức CHLB Đức, Cộng hòa Séc và Cộng hòa I-ta-li-a.
Tăng cường hợp tác về đấu tranh phòng, chống tội phạm với CHLB Đức, Cộng hòa Séc và Cộng hòa I-ta-li-a
Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Chiều 11/7, Thường trực Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) khảo sát việc triển khai, thực hiện Đề án.
Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Tiễn đưa các chiến sĩ hy sinh trên chiếc Mi-171 về với đất mẹ
7h30’ sáng 11/7, Quân chủng Phòng không - Không quân và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ viếng 18 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay sáng 7/7 vừa qua. Lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang Quân đội.
>>Nơi ấy, mong linh hồn anh và đồng đội được bình yên
Tiễn đưa các chiến sĩ hy sinh trên chiếc Mi-171 về với đất mẹ
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Cộng hoà I-ta-li-a
Nhận lời mời của ngài An-giê-li-nô An-pha-nô, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa I-ta-li-a, ngày 8/7/2014, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa I-ta-li-a. Chiều ngày 9/7/2014, tại thủ đô Roma, Đoàn biểu cấp cao Bộ Công an đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa I-ta-li-a. Tham dự hội đàm có đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa I-ta-li-a.
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Cộng hoà I-ta-li-a
Lực lượng An ninh nhân dân tổ chức đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
“Các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân luôn mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, chiếu đấu làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia” - Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định tại Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước và gặp mặt Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2014) tổ chức tại Hà Nội, sáng 9/7.
>> Lực lượng An ninh nội địa Bộ Công an nỗ lực cống hiến, lập công xuất sắc
Lực lượng An ninh nhân dân tổ chức đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
Khẳng định tính ưu việt vượt trội
Sáng 8/7, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thảo về một số nội dung của dự án Luật căn cước công dân, nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và tính khả thi của dự án Luật. Tới dự và chỉ đạo, có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đại diện các Bộ, ngành liên quan và các cơ quan chức năng.
Khẳng định tính ưu việt vượt trội
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức
Nhận lời mời của Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan Cộng hòa Liên bang Đức, ngày 2/7/2014, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã đến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày 3/7/2014, Đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Điều phối an ninh, Phủ Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức do ngài Cố vấn Thủ tướng - Điều phối viên Gunter Heiss dẫn đầu.
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức
Tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
Ngày 2/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 5-6-2008 và triển khai Kết luận số 96 ngày 7-4-2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị.
Tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
Tiếp tục đổi mới tư duy kỹ thuật nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản
Đó là ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I (1/7/1954 - 1/7/2014) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba do Tổng cục An ninh I tổ chức ngày 1/7, tại Hà Nội.
Tiếp tục đổi mới tư duy kỹ thuật nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản
Bảo vệ chủ quyền gắn với đảm bảo ổn định để phát triển
Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ đặt ra là vừa phải nỗ lực cao nhất đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, vừa phải gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định...
Bảo vệ chủ quyền gắn với đảm bảo ổn định để phát triển
Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2014
Ngày 26/6 tại TP HCM, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2014. Đến dự hội nghị có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục, cục nghiệp vụ và Công an các địa phương.
Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2014
Bộ Công an Họp báo về tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2014
Sáng 25/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2014; định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm của lực lượng Công an 6 tháng cuối năm 2014; đồng thời trao đổi một số vấn đề về phối hợp thông tin tuyên truyền báo chí. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.
Bộ Công an Họp báo về tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2014
Vụ "bầu Kiên": Đang chờ cơ quan chức năng trả lời
Cho đến ngày hôm nay, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII đã bế mạc tuy nhiên câu hỏi của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) và các kiến nghị của Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên), đại biểu Bùi Thanh Phương (Ninh Bình) xung quanh Vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng bọn vẫn đang chờ cơ quan chức năng trả lời.
Vụ "bầu Kiên": Đang chờ cơ quan chức năng trả lời
Thượng tướng Bùi Văn Nam dự Hội nghị lãnh đạo phụ trách an ninh các nước lần thứ V tại Liên bang Nga
Từ ngày 18 - 21/6/2014, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ V lãnh đạo cao cấp phụ trách an ninh các nước, diễn ra tại thành phố Kazan của Liên bang Nga. Tham gia cùng Đoàn công tác của Việt Nam còn có Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm...
Thượng tướng Bùi Văn Nam dự Hội nghị lãnh đạo phụ trách an ninh các nước lần thứ V tại Liên bang Nga
Tác nghiệp nơi “biển động” Hoàng Sa
Có thể chưa lường hết được những khó khăn, vất vả nơi chặng đường vượt muôn trùng con sóng bạc đầu sắp tới, nhưng có cái gì đó cứ ào đến, nó cồn cào mà da diết trong chúng tôi khi nghĩ về nó. Ấy là Hoàng Sa. Một Hoàng Sa trĩu nặng sự thân thương và thiêng liêng trong muôn triệu trái tim người Việt. Theo tiếng gọi của Hoàng Sa, chúng tôi – những người làm báo đã có mặt trên các con tàu Kiểm ngư, Cảnh sát biển Việt Nam ra khơi, đến nơi “biển động”.
>> Tàu Kiểm ngư, Cảnh sát biển chủ động, mưu trí, thoát khỏi “gọng kìm” của tàu Trung Quốc
Tác nghiệp nơi “biển động” Hoàng Sa
Giám đốc Sở không dám thi vì sợ trượt thì "chết với địa phương"
Trải lòng chuyện thi tuyển Tổng cục Đường bộ vừa rồi, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nói, có Giám đốc Sở rỉ tai bảo không dám thi vì “trượt thì chết với mấy ông địa phương”.
Giám đốc Sở không dám thi vì sợ trượt thì "chết với địa phương"
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.