Theo Sở VH-TT&DL Hà Nội, ngày 22/9, Ban Quản lý di tích danh thắng đã phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin huyện Chương Mỹ và UBND xã Tiên Phương kiểm tra hiện trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích chùa Trăm Gian, nằm trên địa bàn.

Sau khi kiểm tra, Sở VH-TT&DL đã yêu cầu tháo dỡ, tổ chức di chuyển toàn bộ nhà xưởng và các cấu kiện gỗ sơ chế ra ngoài khu vực di tích, tổng vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo môi trường khu vực di tích trong tháng 9/2015.

Sở VH-TT&DL Hà Nội cũng yêu cầu nhà chùa có kế hoạch tôn tạo, chỉnh trang, bóc bỏ các kiến trúc cấy ghép, mái che, mái vảy tại di tích; bố cục lại các hạng mục phụ trợ để đảm bảo việc phát huy giá trị di tích; rà soát lại các nội dung tu sửa theo hồ sơ được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chùa Trăm Gian từng bị tự ý hạ giải làm mất toàn bộ kiến trúc cổ, nay là đặt xưởng sản xuất gỗ tùy tiện.

Trước dấu hiệu của việc xây mới ở khu vực vườn tháp cũng như khu vực nhà tăng, ni… trong khuôn viên Di tích chùa Trăm Gian, Sở VH-TT&DL Hà Nội cũng đề nghị địa phương phải báo cáo kết quả việc tu sửa cấp thiết này trước ngày 5/10.

Thanh Hằng