Lấy bối cảnh là vùng nông thôn Nam Bộ những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, "Sống trong lòng địch" nói về cuộc sống, chiến đấu của những cán bộ "nằm vùng". Vì điều kiện gia đình, vì sự phân công của tổ chức, họ không tập kết ra Bắc hay thoát ly ra vùng kháng chiến mà ở lại, hoạt động ngay trên quê hương.

Để đảm bảo bí mật công tác, nhiều người trong số họ buộc phải sống trong sự ghẻ lạnh của chính đồng bào, đồng đội của mình. Khi màn kịch được hạ màn, nỗi oan được gột rửa cũng là lúc nhiệm vụ được hoàn thành. Nhưng, sau chiến thắng, có người đã vĩnh viễn không bao giờ trở về...

Vở cải lương "Sống trong lòng địch" được công diễn chào mừng kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam

"Sống trong lòng địch" là vở diễn do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh đầu tư kịch bản. Với câu chuyện mang tính nhân văn và giáo dục sâu sắc, ca ngợi truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất của người dân Nam Bộ, vở cải lương cũng là tác phẩm được dàn dựng hướng đến kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

N.Hoa