Những bảng tên làng này được thiết kế theo hình ảnh nhà sàn và các bản sắc văn hóa truyền thống của người dân tộc Tà Ôi, Pa Cô. Việc dựng bảng tên làng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến du lịch, tham quan các di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn huyện.

A.Khoa