Đài phun nước được trang trí trời mây cùng 6 hình tượng con rồng cách điệu độc đáo, với chiều cao hơn 2m, bao gồm 1 đài nhỏ với đường kính 80cm và đài lớn với đường kính 2m. Đặc biệt, 3 chân của đài phun nước còn được trang trí bằng hình tượng là các con lân.

Để hoàn thành sản phẩm này, 20 nghệ nhân trong làng nghề đã ngày đêm miệt mài thi công trong suốt 3 tháng.

An Khang